SCURTE INFORMAȚII DESPRE DAGEW

 

SC DAMORINF SRL a dezvoltat în perioada 2001-2014 un puternic sistem informatic integrat, numit Dagew, ajuns la versiunea 3.0, pentru urmărirea principalelor activități ale unei persoane juridice (personal-salarizare, evidență contabilă, parteneri, mijloace fixe, stocuri, producție, activități specifice, încadrare în cheltuieli planificate, eficiența cost – preț detaliată pe fiecare produs și activitate, managementul activităților, situația datoriilor ș.a.). Acest produs informatic este în permanență completat și modernizat, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor beneficiarilor și pentru a ține pasul cu cele mai noi realizări în domeniu de pe plan mondial. Astfel că astăzi a ajuns să fie cea mai bună soluție pentru orice tip de aplicație care prelucrează baze de date, indiferent de mărimea și complexitatea acestor baze de date. Rezultatele cercetării proprii sunt periodic incluse în acest valoros produs informatic, ce este structurat în mai multe module funcționale, toate coordonate de un modul central care este în fapt un puternic sistem de gestiune a bazelor de date.

 

Caracteristici principale:

  Este rapid. Până la 100 000 de articole sunt prelucrate în mai puțin de 1 secundă. La un volum de 10 000 000 de articole cele mai complexe prelucrări durează câteva secunde.

  Este puternic și stabil. Poate prelucra un volum foarte mare de informații grupate în mai multe baze de date cu structuri diverse și cuprinzătoare. S-au făcut teste cu tabele de peste 500 000 000 de articole, rezultatele fiind foarte bune. Prelucrarea se poate face simultan, putându-se deschide chiar și sute de ferestre în același timp. Acest fapt neafectând stabilitatea și siguranța în funcționare.

  Este flexibil. Are parametri ce pot fi setați cu ușurință de către utilizator și care fac ca produsul Dagew să se modeleze după caracteristicile hardware ale beneficiarului și după maniera de lucru a acestuia.

  Este adaptabil. Benefeciarii pot solicita module specifice, funcții specifice, funcționări personalizate ale funcțiilor existente.

  Este în plină dezvoltare. Producătorul are în vedere la versiunile următoare adăugarea unor noi module, extinderea celor existente și îmbunătățirea parametrilor de funcționare. Posesorii unei versiuni anterioare vor avea mari avantaje la achiziționarea noilor versiuni.

  Are multe facilități și funcții utilitare ce fac ca utilizatorul să poată introduce, accesa și prelucra informațiile rapid și ușor.

  Mecanismele de căutare și selecție sunt bine puse la punct.

  Bazele de date proprii sunt de tip Access, Oracle, Sql Server, în funcție de context sistemul alege structura cea mai eficientă.

  Pot fi importate și exportate date din baze de date exterioare de diverse tipuri (Access, Paradox, dBase, FoxPro, Text, Excel, Lotus, Oracle, Sql Server).

Principalele avantaje ale sistemului informatic integrat Dagew sunt:

- aplicațiile informatice componente sunt corelate și integrate;

- procedurile de introducere a datelor primare sunt eficiente, ceea ce conduce la folosirea judicioasă a timpului de lucru al angajaților;

- datele sunt introduse o singură dată, fiecare aplicație extrăgându-și informațiile necesare dintr-un loc unic;

- circulația informațiilor se face codat, ceea ce nu permite unor persoane neautorizate să aibă acces la informații ce ar trebui protejate;

- introducerea datelor este urmărită pe fiecare utilizator, ceea ce face ca aruncarea răspunderii, pentru eventualele erori, de la unii la alții să nu fie facilă;

- aplicațiile componente permit urmărirea activităților până la un nivel de detaliere care să conducă la eficiență și la o cheltuire judicioasă a banului public sau privat;

- se comportă ca un sistem integrator ce permite:

a) corelarea datelor;

b) eficientizarea transmiterii informațiilor;

c)  obținerea promptă, în timp real, a situațiilor de sinteză.

            Toate acestea fac ca pe lângă utilizarea independentă a Dagew-ului, acolo unde s-au făcut investiții mari în informatizare, iar rezultatele pozitive întârzie (adică mai peste tot în România) pachetul de programe Dagew poate fi introdus ca sistem integrator și ca “tampon”  între diferite aplicații, Dagew poate prelua date din orice structură, le poate converti în structura dorită, poate crea baze noi de date în orice structură dorită, poate genera rapoarte de sinteză, poate căuta și selecta eficient informațiile dorite, depistând ușor eventualele anomalii existente în bazele de date create cu alte aplicații.