Dagew

SC DAMORINF SRL a dezvoltat în perioada 2001-2014 un puternic sistem informatic integrat, numit Dagew, ajuns la versiunea 3.0, pentru urmărirea principalelor activităţi ale unei persoane juridice (personal-salarizare, evidenţă contabilă, parteneri, mijloace fixe, stocuri, producţie, activităţi specifice, încadrare în cheltuieli planificate, eficienţa cost – preţ detaliată pe fiecare produs şi activitate, managementul activităţilor, situaţia datoriilor ş.a.). Acest produs informatic este în permanenţă completat şi modernizat, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor beneficiarilor şi pentru a ţine pasul cu cele mai noi realizări în domeniu de pe plan mondial. Astfel că astăzi a ajuns să fie cea mai bună soluție pentru orice tip de aplicație care prelucrează baze de date, indiferent de mărimea și complexitatea acestor baze de date. Rezultatele cercetării proprii sunt periodic incluse în acest valoros produs informatic, ce este structurat în mai multe module funcţionale, toate coordonate de un modul central care este în fapt un puternic sistem de gestiune a bazelor de date. Acest program este protejat de legile copyright. Pentru amănunte apelaţi submeniul aferent.