Dagew versiunea 1.0 Structură

Modulele componente în versiunea 1.0 sunt:

Modulul central Dagew

Modulul Personal-salarizare

Modulul Evidenţă contabilă + documente primare

Modulul Mijloace fixe

Modulul Stocuri

Modulul Documente speciale 1 (emitere facturi + chitanţe)

Modulul Parteneri

Modulul Specific 1

Modulul Calendar - ora