Dagew versiunea 1.0 Modulul central

Modulul central Dagew controlează întreaga funcţionare a programului. Are încorporate mecanisme de gestiune a bazelor de date; mecanisme de selecţie, căutare, sortare, previzualizare, listare, actualizare; mecanisme de control acces program, de criptare, decriptare, arhivare, dezarhivare; utilitare diverse.

Câteva din funcţiile principale ale modulului central Dagew sunt:

Funcţii generale ale sistemului de aplicaţii:

Gestionarea accesului la componente şi funcţii prin coduri de acces şi coduri utilizator. Codurile de acces sunt structurate pe 5 nivele. Nivelul 0 este rezervat producătorului. Nivelul 1 este destinat administratorului acestui produs informatic, iar nivelele 2 – 4 diverşilor utilizatori. Fiecărui utilizator i se poate atribui un cod utilizator unic, căruia i se asociază un nivel maxim de acces. Beneficiarul poate modifica nivelurile de acces maximale ale funcţiilor din lista prestabilită şi poate solicita producătorului să insereze în listă şi alte funcţii cărora vor să le restricţioneze accesul.

Dimensionarea obiectelor şi a scrisului din ferestrele de gestionare a bazelor de date. Acestea se pot adapta în funcţie de rezoluţia curentă a monitorului şi de alegerea unui indice de mărime. Obiectele şi scrisul sunt dimensionate pentru o rezoluţie de 1600 / 1200. Dacă aveţi la monitor o altfel de rezoluţie puteţi alege tip ponderare 1. Obiectele vor fi redimensionate în mod proporţional. Indiferent de rezoluţia pe care o aveţi şi de tipul de ponderare ales puteţi seta o valoare a indicelui de mărime. După ponderare cu rezoluţia (dacă aţi ales acest lucru) mărimile obiectelor vor fi înmulţite cu indicele ales, rezultând mărimile finale. Puteţi avea deschise simultan ferestre cu indici diferiţi.

Gestionarea accesului la documentaţia Ajutor aferentă Dagew.

Gestionarea entităţilor pentru care s-au implementat baze de date.

Alegerea anului şi lunii curente. Puteţi alege un an sau toţi anii, o lună sau toate lunile.

Criptare fişiere.

Decriptare fişiere.

Arhivare directoare şi fişiere prin proceduri proprii.

Dezarhivarea arhivelor proprii Dagew.

Apelarea la diverse programe Windows.

Deschiderea ferestrelor de gestionare a bazelor de date. Lucrul cu aceste ferestre se face în sistem multiplu, simultan putând fi active mai multe astfel de ferestre, fiecare cu caracteristici proprii.

Compactare baze date. Compactarea bazelor de date proprii. Periodic este recomandat să se facă compactarea datelor.

Gestionare bare de lucru şi scurtături.

Conversii date în alte structuri. Se pot face conversii din baze de date de tip diferit, cu structuri de câmpuri diferite.

Funcţii generale ale ferestrelor de gestionare a bazelor de date:

Gestionarea mecanismului de apel utilitare specifice. în funcţie de context şi de utilizator există o multitudine de utilitare adaptate la nevoile de prelucrare prorii ale bazelor de date.

Controlul selecţiilor multiple, după criterii diverse. Bazele de date pot fi prelucrate pe porţiuni, în funcţie de nevoile concrete.

Căutări rapide în bazele de date.

Arhivare bază de date curentă.

Dezarhivare bază de date curentă.

Preluare date din anul precedent sau luna anterioară.

Ştergerea completă a selecţiei.

Modificări câmp ales, simultan pentru întreaga selecţie de date.

Copierea selecţiei.

Inserarea datelor copiate.

Import date din alte structuri.

Export date în alte structuri.

Transfer date pentru prelucrare pe alt calculator.

Preluare date transferate de pe alt calculator.

Actualizare date în mod articol cu articol sau tabelar.

Sortări după orice câmp.

Previzualizare liste de printat.

Gestionare mecanism listare. Sunt recunoscute toate imprimantele pe care le recunoaşte sistemul de operare Windows de pe acel calculator.

Setări listare după diverse tipuri de: antet, rând, final listă, final control, mărime scris, cap tabel, început control.