Dagew versiunea 1.0 Module de gestiune economică

Modulele de gestiune economică componente în versiunea 1.0 sunt:

Modulul Personal – salarizare

Acest modul conţine două aplicaţii: Personal şi Salarizare. Aplicaţia Personal gestionează informaţii despre personalul angajat, date despre persoanele aflate în întreţinerea angajaţilor necesare pentru stabilirea deducerilor de impozit. Este una dintre cele mai complete aplicaţii cu acest profil, toate informaţiile necesare pentru calculul salarizării sunt luate în considerare. De asemenea pot fi printate legitimaţii cu fotografiile personalului, care sunt şi acestea gestionate de aplicaţie. Aplicaţia Salarizare este, de departe, cea mai completă dintre cele care abordează acest subiect. Se pot crea 32 767 tipuri de salarizări, tipuri de sporuri şi adaosuri salariale, tipuri de reţineri. Fiecare din aceste tipuri putând avea formule de calcul oricât de complexe. Aceste formule sunt externe programului şi pot fi modificate de utilizator atunci când este nevoie. Un salariat poate avea orice combinaţie de drepturi salariale, de sporuri şi de reţineri. În cadrul reţinerilor se au în vedere atât cele pe care salariatul le datorează către terţi, inclusiv către bugetul de stat şi fonduri speciale, cât şi cele pe care angajatorul le datorează conform legii. Utilizatorul nu trebuie să calculeze nimic, o dată ce formulele de calcul au fost introduse, programul face toate calculele necesare. Datele ce se introduc sunt doar cele primare, care nu rezultă din altele.

Funcţii componente:

Aplicaţie Personal

Funcţia Formaţii lucru

Funcţia Funcţii

Funcţia Personal

Funcţia Fişe personal

Funcţia Persoane în întreţinere

Aplicaţie Salarizare

Funcţia Tipuri drepturi salariale

Funcţia Tipuri sporuri

Funcţia Tipuri concedii medicale

Funcţia Tipuri reţineri

Funcţia Tipuri parametri generali

Funcţia Parametri generali

Funcţia Tranşe impozit

Funcţia Avans

Funcţia Concedii odihnă

Funcţia Concedii medicale

Funcţia Drepturi aferente ore lucrate

Funcţia Sporuri

Funcţia Reţineri

Funcţia Premii

Funcţia Salarii curente

Funcţia Realizări cumulate

Funcţia Fişe fiscale

Funcţia Calcule diverse

Funcţia Pontaj

Modulul Evidenţă contabilă+documente primare

Acest modul conţine două aplicaţii: Evidenţă contabilă şi Documente primare. Aplicaţia Evidenţă contabilă se referă la contabilitatea finală şi preia în mod automat datele de la aplicaţia Documente primare, care rezolvă printre altele şi problemele legate de contabilitatea primară. În această aplicaţie se introduc date doar în planul de conturi, balanţa de start la implementarea modulului, şi doar în mod excepţional, se pot introduce note contabile direct în această aplicaţie. Aplicaţia Documente primare gestionează toate tipurile de documente care stau la baza înregistrărilor contabile şi/sau se referă la circuitul bunurilor în cadrul unităţii între diferitele gestiuni. Modulul tratează în mod implicit o gamă largă de tipuri de documente şi în acelaşi timp poate prelucra şi orice tip de document specific. Modulul este conceput în aşa fel încât să nu se introducă aceleaşi date de mai multe ori (spre exemplu introducerea unui document pentru înregistrări contabile, apoi acelaşi document pentru registrul de casă, pentru registrele de vânzări sau cumpărări, pentru evidenţierea stocurilor dintr-o gestiune, etc.). Astfel odată ce un document este introdus, informaţiile din el se răspândesc în mod automat în tot sistemul. Acest fapt asigură o mare coerenţă în bazele de date, şi în acelaşi timp, sporeşte viteza prelucrării datelor şi micşorează munca operatorului care poate genera cu uşurinţă erori. Mecanismele prin care datele sunt transferate automat între diverse aplicaţii au o interfaţă utilizator simplă şi uşor de adaptat la necesităţile beneficiarului care pot fi în permanentă schimbare.

Funcţii componente:

Aplicaţie Evidenţă contabilă

Funcţia Balanţa contabilă

Funcţia Note contabile

Funcţia Conturi contabile

Funcţia Fişa cont

Funcţia Fişa şah

Funcţia Cartea mare

Funcţia Dobânzi – penalităţi

Funcţia Tipuri definiri

Funcţia Definiri formulare

Funcţia Formulare

Aplicaţie Documente primare

Funcţia Documente primare

Funcţia Tipuri documente

Funcţia Numere de ordine

Funcţia Tipuri de operaţii

Funcţia Tipuri mişcări contabile

Funcţia Note contabile rezultate

Funcţia Registru casă

Funcţia Jurnal general

Funcţia Jurnal cumpărări

Funcţia Jurnal vânzări

Funcţia Decont TVA

Funcţia Asocieri mişcări cont. la doc.

Funcţia Tipuri note contabile

Modulul Mijloace fixe

Acest modul se ocupă de calculul amortizărilor în mod individual pe fiecare mijloc fix. Utilizatorul poate alege independent, pentru fiecare mijloc fix, tipul de amortizare: linear, degresiv sau accelerat. Deşi se numeşte Mijloace fixe, acest modul calculează amortizarea aferentă la toate tipurile de imobilizări, inclusiv cele necorporale.

Funcţii componente:

Funcţia Mijloace fixe

Funcţia Intrări / Ieşiri

Funcţia Locuri folosinţă

Funcţia Centralizator amortizare

Funcţia Balanţă mijloace fixe

Funcţia Balanţă amortizare

Funcţia Amortizare fiscală

Funcţia Calcul grad utilizare

Funcţia Clase bază

Funcţia Date ptr. grad utilizare

Funcţia Indice preţuri

Funcţia Ponderi activităţi

Funcţia Date producţie

Modulul Stocuri

Acest modul se ocupă de evidenţa stocurilor de orice fel. Obiectele de stoc sunt grupate în clase, subclase, variante de preţ şi au o dublă codificare: una numerică şi alta alfanumerică. Evidenţa se face pe gestiuni şi subgestiuni. Datele proprii care se introduc în acest modul sunt: obiectele de stoc, clasele de obiecte şi gestiunile. Toate operaţiunile de ieşire şi intrare în gestiuni se preiau automat prin program din modulul Evidenţă contabilă + documente primare, modul fără de care nu poate funcţiona.

Funcţii componente:

Funcţia Obiecte de stoc

Funcţia Clase de obiecte

Funcţia Gestiuni

Funcţia Stocuri

Modulul Documente speciale 1

Acest modul permite emiterea de facturi, chitanţe şi avize însoţire marfă, pornind de la modelul formularelor tipizate ce au fost obligatorii până la sfârşitul anului 2006. Ele pot fi listate în mod implicit în mai multe mărimi: A4, A5, A5 răsturnat, A6. Pot avea ca fundal o imagine aleasă de utilizator sau nu. De asemenea, beneficiarul poate alege şi o altă mărime de listare decât cele implicite.

Funcţii componente:

Funcţia Emitere facturi

Funcţia Emitere chitanţe

Funcţia Emitere avize însoţire marfă

Funcţia Centralizatoare facturi

Funcţia Centralizatoare chitanţe

Funcţia Centralizatoare avize însoţire marfă

Modulul Parteneri

Acest modul se ocupă de evidenţa partenerilor şi a soldurilor pe fiecare partener în parte. Dacă un partener este şi client şi furnizor, atunci se poate obţine şi un sold cumulat.

Funcţii componente:

Funcţia Parteneri

Funcţia Conturi bancare parteneri

Funcţia Centralizatoare parteneri

Funcţia Detalii documente parteneri