Licenţe Dagew

Licenţele Dagew pot fi principale, secundare I sau secundare II. Fiecare dintre acestea pot fi nelimitate în timp sau cu utilizare limitată.

Licenţa principală este obligatorie pentru orice utilizator. Ea trebuie să existe pe calculatoarele pe care se găsesc bazele de date. Pe aceste calculatoare se va alege la instalare opţiunea Server pentru a specifica tipul de calculator.

Licenţa secundară I se referă la calculatoarele 2 – 10 legate în reţea; iar licenţa secundară II este pentru calculatoarele 11 şi următoarele. La instalare pentru calculatoarele cu licenţe secundare I sau II se va alege opţiunea Staţie de lucru pentru a specifica tipul de calculator.

Cele trei tipuri de licenţe menţionate mai sus pot fi cu utilizare nelimitată în timp sau cu utilizare limitată la 3, 6 sau 12 luni.

Completarea licenţei se face în funcţie de situaţia concretă în care vă aflaţi. Dacă aveţi o licenţă Dagew pentru cel puţin un modul, atunci în mod obligator aveţi o licenţă principală pe un calculator. Dacă doriţi licenţă pentru noi module pe un astfel de calculator, atunci vă trebuie 1 licenţă principală aferentă noilor module pentru acest calculator. Dacă doriţi un modul pe mai multe calculatoare, atunci vă trebuie 1 licenţă principală pentru server şi licenţe secundare tip I sau II pe staţiile de lucru. Fiecare modul este tratat independent, puteţi avea licenţă secundară de tip II doar dacă aveţi licenţă pentru acest modul pe mai mult de 10 calculatoare. Dacă doriţi module (pe care le aveţi sau nu pe alte calculatoare) pe un calculator pe care nu aveţi Dagew, atunci pe acest calculator vă trebuie şi licenţă pentru modulul central Dagew. Tipul licenţelor pentru acest calculator poate fi principală, secundară I sau II, în funcţie de situaţia concretă.