Licenţe Dagew Tipuri

Licenţele Dagew pot fi principale, secundare I sau secundare II. Fiecare dintre acestea pot fi nelimitate în timp sau cu utilizare limitată.

Licenţa principală este obligatorie pentru orice utilizator. Ea trebuie să existe pe calculatoarele pe care se găsesc bazele de date. Pe aceste calculatoare se va alege la instalare opţiunea Server pentru a specifica tipul de calculator.

Licenţa secundară I se referă la calculatoarele 2 – 10 legate în reţea; iar licenţa secundară II este pentru calculatoarele 11 şi următoarele. La instalare pentru calculatoarele cu licenţe secundare I sau II se va alege opţiunea Staţie de lucru pentru a specifica tipul de calculator.

Cele trei tipuri de licenţe menţionate mai sus pot fi cu utilizare nelimitată în timp sau cu utilizare limitată la 3, 6 sau 12 luni.