Licenţe Dagew Preţuri

Apelaţi butonul Acces preţuri.

În funcţie de complexitatea de realizare şi valoarea de utilizare, producătorul a stabilit pentru fiecare modul un număr de puncte valorice.

Suma punctelor modulelor solicitate înmulţită cu valoarea de moment a unui punct valoric va da preţul de achiziţie.

Module:

Module / Funcţii

Observaţii

Puncte valorice

Modul central Dagew

200

Societăţi

1 singură societate

5

Societăţi

până la 6 000 de societăţi

25

Asociaţii

1 singură asociaţie

5

Asociaţii

până la 1 000 de asociaţii

25

Unităţi bug.

1 singură unitate bugetară

5

Unităţi bug.

până la 1 000 de unităţi bugetare

25

Centralizări

1 singură centralizare

5

Centralizări

până la 1 000 de centralizări

25

Personal-salarizare

25

Evidenţă contabilă + documente primare

40

Mijloace fixe

15

Stocuri

15

Documente speciale 1

emitere facturi + chitanţe

10

Parteneri

20

Specific 1

#

Calendar

2

Calendar listare

3

Varianta completă = 430 puncte valorice.

#) modulul specific fiecărui utilizator, se va realiza la dorinţa beneficiarului, conform cerinţelor acestuia. Durata de realizare şi costurile aferente sunt în funcţie de complexitatea modulului.

Valoarea punctului pentru cele 3 tipuri de licenţă (principală, secundară I, secundară II) o puteţi afla apelând butonul Acces preţuri.