Noutăţi DemoImportant

Poate prelucra un volum foarte mare de informaţii grupate în mai multe baze de date cu structuri diverse şi cuprinzătoare. S-au făcut teste cu tabele de peste 500 000 000 de articole, rezultatele fiind foarte bune.

Bazele de date proprii sunt de tip Access, Oracle, Sql Server, în funcţie de context sistemul alege structura cea mai eficientă.

Dagew 3.0 poate fi livrat în 4 variante diferenţiate de numărul maximal de articole pe tabelă şi de funcţiile şi utilitarele componente.

SC DAMORINF SRL a dezvoltat în perioada 2001-2014 un puternic sistem informatic integrat, numit Dagew.

Versiunea actuală este 3.0.

El a fost creat pentru urmărirea principalelor activităţi ale unei persoane juridice (personal-salarizare, evidenţă contabilă, parteneri, mijloace fixe, stocuri, producţie, activităţi specifice, încadrare în cheltuieli planificate, eficienţa cost – preţ detaliată pe fiecare produs şi activitate, managementul activităţilor, situaţia datoriilor ş.a.). Acest produs informatic este în permanenţă completat şi modernizat, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor beneficiarilor şi pentru a ţine pasul cu cele mai noi realizări în domeniu de pe plan mondial. Astfel că astăzi a ajuns să fie cea mai bună soluție pentru orice tip de aplicație care prelucrează baze de date, indiferent de mărimea și complexitatea acestor baze de date. Rezultatele cercetării proprii sunt periodic incluse în acest valoros produs informatic, ce este structurat în mai multe module funcţionale, toate coordonate de un modul central care este în fapt un puternic sistem de gestiune a bazelor de date.

Acest program este protejat de legile copyright.

Poate vă întrebaţi de ce să achiziţionaţi produsul Dagew?

Pentru că vă rezolvă mult mai bine, mai rapid, mai facil şi mai complet problemele legate de furnizarea informaţiilor şi obţinerea diverselor situaţii necesare pentru bunul mers al activităţilor dumneavoastră.

Caracteristici principale:

Este rapid. Până la 10 000 de articole sunt prelucrate în mai puţin de 1 secundă. La un volum de 1 000 000 de articole cele mai complexe prelucrări durează câteva secunde.

Este puternic şi stabil. Poate prelucra un volum foarte mare de informaţii grupate în mai multe baze de date cu structuri diverse şi cuprinzătoare. Prelucrarea se poate face simultan, putându-se deschide chiar şi sute de ferestre în acelaşi timp. Acest fapt neafectând stabilitatea şi siguranţa în funcţionare.

Este flexibil. Are parametri ce pot fi setaţi cu uşurinţă de către utilizator şi care fac ca produsul Dagew să se modeleze după caracteristicile hardware ale beneficiarului şi după maniera de lucru a acestuia.

Este adaptabil. Benefeciarii pot solicita module specifice, funcţii specifice, funcţionări personalizate ale funcţiilor existente.

Este în plină dezvoltare. Producătorul are în vedere la versiunile următoare adăugarea unor noi module, extinderea celor existente şi îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare. Posesorii unei versiuni anterioare vor avea mari avantaje la achiziţionarea noilor versiuni. Astfel încât va fi mai ieftin să achiziţionezi produsul de la prima versiune, decât să cumperi direct o versiune superioară.

Are multe facilităţi şi funcţii utilitare ce fac ca utilizatorul să poată introduce, accesa şi prelucra informaţiile rapid şi uşor.

Mecanismele de căutare şi selecţie sunt bine puse la punct.

Pot fi importate şi exportate date din baze de date exterioare de diverse tipuri (Access, Paradox, dBase, FoxPro, Text, Excel, Lotus, Oracle, Sql Server).