Date despre firmă

producţie de soft : aplicaţii diverse de gestionare a bazelor de date în sistem multimedia (gestiune economică, gestiune patrimonială, personal-salarizare, parteneri, aplicaţii specifice diverşi utilizatori, etc.);

prelucrări şi gestionari baze de date ale beneficiarilor;

prelucrări grafice şi video.

Tel. : 0740058640

E-mail : contact@damorinf.ro

Web. : http://www.damorinf.ro

strategiegenerală
ultimelenoutăţi
produsedisponibile
Strategia de dezvoltare a produsului Dagew:

producţie de soft profesionistă, de înaltă performanţă;

perfecţionare permanentă;

realizare de sisteme unitare care să fie uşor de utilizat, să furnizeze informaţii cât mai complete în timp real.

Noutăţi legate de produsul Dagew:

Poate prelucra un volum foarte mare de informaţii grupate în mai multe baze de date cu structuri diverse şi cuprinzătoare.

Bazele de date proprii sunt de tip Access, Oracle, Sql Server, în funcţie de context sistemul alege structura cea mai eficientă.

Dagew 3.0 poate fi livrat în 4 variante diferenţiate de numărul maximal de articole pe tabelă şi de funcţiile şi utilitarele componente.

Variante Dagew:

Simplis

Economic

Standard

Profesional

Copyright Damorinf SRL      Data ultimei actualizări : 14-10-2014 07:00 AM